Choď na obsah Choď na menu
 


OBEC TERŇA
a
Dobrovoľný hasičský zbor TERŇA

Vás pozývajú


na prvý ročník nočnej súťaže v hasičskom športe   o pohár DHZ Terňa
TERMÍN : 10.7.2010 o 21.00 ( po skončení pohárovej súťaže o pohár starostu obce )

SMERNICE

Súťaž je pre kategórie muži, ženy.
Súťaž bude prebiehať podľa pravidiel hasičského športu z roku 2007.
Odev : jednotná športová alebo pracovná rovnošata
OCHRANNÉ PRILBY POVINNÉ !!
Náradie : - vlastné bez viditeľných úprav, musí zodpovedať pravidlám hasičského športu
ŠPORTOVÉ HADICE NIE SÚ POVOLENÉ !
Čas na prípravu základne je 5 minút, každé družstvo má k dispozícii dva pokusy, hodnotí sa
lepší pokus.
Meranie času elektronickou časomierou so sklápacími terčmi.
Osvetlenie základne a trate zabezpečuje usporiadateľ. Vlastné svetlá sú zakázané.
ŠTARTOVNÉ : 7 eur bez stravy , stravu bude možné zakúpiť individuálne.

Viac informácií : www.dhzterna.estranky.sk

Súťaž je zaradená do Prešovskej OHL

Obec Terňa - starosta Peter Koscelník

DHZ Terňa - predseda Peter Senderák

                                                                                                                

Bližšie informácie : Marián Mikolaj, telefón : 0907 345 113
                                      Martin Vavrenec, telefón : 0907 344 820