Choď na obsah Choď na menu
 


OBEC TERŇA
a
Dobrovoľný hasičský zbor TERŇA

 

Vás pozývajú

 

na IX. ročník súťaže v hasičskom športe o Putovný pohár starostu obce
Terňa,

ktorá sa uskutoční dňa 10.7.2010 so začiatkom o 15.00. hod. na futbalovom ihrisku v
Terni

 

SMERNICE

Súťaž je pre kategórie : muži, ženy
Súťaž bude prebiehať podľa pravidiel požiarneho športu platné od 1.1.2008
Odev: ustrojenie jednotné, športové alebo pracovné, ochranné prilby povinné!
Náradie: vlastné bez viditeľných úprav – musí zodpovedať pravidlám požiarneho športu.
Motorová striekačka PS 12,
2 ks savíc dlhých 2,5 m, resp. 4 ks savíc 1,6m ( 2 a 2 spojené)
1 ks sací kôš
1 ks rozdeľovač
2 ks prúdnice „C“ Q 12,5 mm
2 ks hadice „B“ (75) dĺžka 20 m (+- 1m)
4 ks hadice „ C“ (52) dĺžka 20 m (+-1m)
- hadice budú náhodné merané
Čas na prípravu základne je 5 minút ( podľa počtu zúčastnených družstiev usporiadateľ môže
upraviť čas na 3 min). Každé družstvo bude mať dva pokusy, počíta sa lepší dosiahnutý čas.
Meranie času bude elektronickou časomierou so sklápacími terčmi.
Po skončení útoku veliteľ družstva zabezpečí ihneď odstránenie náradia zo súťažného
priestoru. Velitelia družstiev sa musia riadiť pokynmi veliteľa súťaže a usporiadateľa súťaže. .
Štartovné je 15,-€ za jedno družstvo a vyberá sa pred súťažou. V tom je zahrnutá aj strava
pre 9 členov družstva,

Prihlášky na súťaž Vás žiadame zaslať na Obecný úrad Terňa do8.7.2010,
telefonicky na čísla uvedené v dolnej časti pozvánky alebo e-mailom na adresu
obec@terna.sk,marmik@centrum.sk,www.dhzterna.estranky.sk

Súťaž je zaradená do Prešovskej OHL

Obec Terňa - starosta Peter Koscelník

DHZ Terňa - predseda Peter Senderák


                                         Bližie informácie: Marián Mikolaj , č.t. 0907/345113