Choď na obsah Choď na menu
 


SÚŤAŽ O " PUTOVNÝ POHÁR STAROSTU OBCE TERŇA " 2013

Dobrovoľný hasičský zbor Terňa a obec Terňa Vás pozývajú na 12. ročník súťaže v hasičskom športe o " Putovný pohár starostu obce Terňa " a zároveň 9. kolo mužskej a ženskej kategórie Prešovskej okresnej hasičskej ligy pri príležitosti 90. výročia založenia dobrovoľného hasičského zboru v Terni.

 
PROGRAM: 
 
8:00 hod. - hasičská sv. omša v kostole sv. Kataríny Alexandrijskej v Terni
 
8:45 hod. - slávnostný sprievod od kostola v sprievode mažoretiek, dychovej hudby, súťažiacich a hostí na miestne ihrisko ( žiadame o účasť všetky hasičské družstvá )
 
9:15 hod. - prezentácia súťažných družstiev
 
10:00 hod. - slávnostné zahájenie súťaže 
 
12:00 hod. - prestávka ( kultúrny program a ukážky HaZz Prešov ), obed
 
13:00 hod. - druhé kolo súťaže 
 
15:00 hod. - vyhodnotenie a záver
 
SMERNICE
 
Súťaž je pre kategórie : muži, ženy
 
Súťaž bude prebiehať podľa pravidiel požiarneho športu platné od 1.1.2008 + dodatky pre P OHL. Súťaž je zaradená do Prešovskej okresnej hasičskej ligy. Odev: ustrojenie jednotné, športové alebo pracovné, ochranné prilby povinné! Hadice 
" B " - 75 cm, " C " - 52 cm 19m +- 1m, budú náhodne merané. Čas na prípravu základne je 5 minút ( podľa počtu zúčastnených družstiev; usporiadateľ môže upraviť čas na 3 minúty ). Každé družstvo bude mať 2 pokusy, počíta sa lepší dosiahnutý čas. Meranie času bude elektronickou časomierou so sklápacími terčmi z dvoch základní. Po skončení útoku veliteľ družstva zabezpečí ihneď odstránenie náradia zo súťažného priestoru. Velitelia družstiev sa musia riadiť pokynmi veliteľa súťaže a usporiadateľa súťaže.
 
ŠTARTOVNÉ
 
15€ za jedno družstvo ( vyberá sa pred súťažou ), v tom je zahrnutá aj strava pre 9 členov družstva.
 
POTVRDENIE ÚČASTI
 
Do 5.9.2013
 
Telefonicky na obecný úrad Terňa: t.č. 051/4595221
E-mailom na: ekonom@terna.sk, hasici.terna@gmail.com, marmik@centrum.sk
 
!!! REZERVÁCIA PORADIA SPUSTENÁ !!!  ---> TU
 
UDALOSŤ NA FACEBOOKU ---> tu
 
PLAGÁT ---> tu
 
VIDEO-POZVÁNKA ---> tu 
 
 
 
 

Portrét