Choď na obsah Choď na menu
 


Úspechy a neÚspechy v súťažiach

V r.1957:

Okresné kolo: - dorastenci - 1.miesto

Krajské Kolo: - dorastenci dosiahli v odbornej zdatnosti najvyššie bodové

                         hodnotenie, ale keďže naši hasiči nemali predpísanú obuv,

                         postup do celoštátnej súťaže im bol zamedzený.

V r.1959:

Okresné kolo: - dorastenci  - 2.miesto

                                 - dorastenky - 1.miesto,

Krajské kolo: - dorastenky - 3.miesto

V r.2000:

 - Okres. kolo: - dorastenky - 1.miesto

V r.2001:

- Okrskové kolo: - ženy -1.miesto

                            - muži I. - 6.miesto

                            - muži II. - 5.miesto

- Okresné kolo: - dorastenky - 2.miesto - postup na ŠP

                         - dorastenci - 6.miesto

- Šarišský pohár: - dorastenky – 1.miesto

- pohárové súťaže:- Křižík: - ženy - 1.miesto

                                            - muži - 5.miesto

                             - Hubošovce: - ženy - 1.miesto

                                                   - muži I - 3.miesto

                                                   - muži II - 8.miesto

                             - Terňa: - ženy - 3.miesto

                                          - muži - 4.miesto

                             - Kapušany: - muži - 2.miesto

V r.2002:

 - Okres. kolo: - dorastenci - 1.miesto

V r.2003:

 - Okres. kolo: - dorastenky - 2.miesto

                        - dorastenci - 4.miesto

- pohárové súťaže: - Záhradne - muži - 8.miesto

               - Křižik - muži - 5.miesto

               - Chmiňany - muži - 5.miesto

               - Hrabkov - muži - 6.miesto

               - Ovčie - muži - 5.miesto

V r.2005:

 - Okrskové kolo: - ženy - 1.miesto

                             - muži - 1.miesto

 - Okres .kolo: - muži - 2.miesto - postup na ŠP

- Šarišský pohár: - muži - 5.miest

- pohár starostu obce Terňa: - muži - 4.miesto

                              - ženy - 2.miesto

V r.2006:

- Okrskové kolo: - muži - 1.miesto

- Okresné kolo: - muži - 4.miesto

- pohár prezidenta DPO SR: - muži - 10.miesto

- VHL: - muži - 7.miesto: časom 17,62s

- pohár. súťaže: - Záhradne: - muži - 2.miesto; ženy - 4.miesto

          - Kapušany: - muži - 4.miesto; ženy - 7.miesto

          - Terňa: - muži - 2.miesto; ženy - 2x NP

          - Hubošovce: - muži - 3.miesto; ženy - 4.miesto

          - Gregorovce: - muži - 1.miesto; ženy - 2.miesto

                          - Hermanovce: - muži - 4.miesto; ženy - 3.miesto

                          - Poprad: - muži - 5.miesto

                          - Hniezdne: - muži - 2.miesto

                          - Šar. Michaľany: - muži - 2.miesto; ženy - 1.miesto

                          - Župčany: - muži - 2.miesto

V r.2007:

- Okrskové kolo: - muži - 2.miesto

- VHL: - muži - 4.miesto

            - ženy – 1.miesto

- pohárové súťaže: - Terňa: - muži - 11.miesto; ženy - 5.miesto

                           - Hubošovce: - muži - 1.miesto; ženy - 1.miesto

                          - Gregorovce: - muži - 1.miesto; ženy - 1.miesto

                         - Hniezdne: - muži - 1.miesto; ženy - 1.miesto

                        - Hankovce: - muži - 2.miesto; ženy - 1.miesto

                       - Šar. Michaľany: - muži - 1.miesto; ženy - 1.miesto

                       -Spišská Sobota: - muži - 4.miesto; ženy - 1.miesto

                                - Liptov. Mikuláš: - muži - NP; ženy - 1.miest

V r.2008:

 - Okrsková súťaž: - muži - vzdali sa 1.miesta, ale s v. časom 100,13s

                                                           postup na Okres. kolo

 - Okresné kolo: - muži – 1.miesto, č.16,47s

 - Okresné kolo dorastu: - dorastenky - 1.miesto, č.109,73s

 - Krajské kolo dorastu: - dorastenky - 1.miesto, č.115,20s

 - MS dorastu: - dorastenky - 3.miesto, č.120,65s

 - Šarišský pohár: - muži - 3.miesto, č.18,84s

 - VHL: - muži - 3.miesto, č.15,74s

             - ženy - 1.miesto, č.19,90s

 - Slovenský super pohár: - muži - 13.miesto, č.16,06s

 - pohárové súťaže: - Záhradne: - muži - 2.miesto, č.19,28s

                                                   - ženy - 1.miesto, č.28,26s

                               - Kapušany: - muži - 2.miesto, č.17,82s

                                                   - ženy - 1.miesto, č.22,75s

                               - Terňa: - muži - 4.miesto, č.17,15s

                                            - ženy - 1.miesto, č.21,87s

                                - Vtáčkovce: - muži - 1.miesto, č.17,09s

                                             - ženy - 6.miesto v muž. kat; č.22,83s

                                - Hubošovce: - muži - 1.miesto, č.15,81s

                                                      - ženy - 1.miesto, č.18,58s

                                - Krompachy: - muži - 1.miesto, č.16,23s

                                                       - ženy - 1.miesto, č.19,98s

                                - Gregorovce: - muži - 1.miesto, č.15,83s

                                                       - ženy – 1.miesto, č.18,64s

                                 - Hrabkov: - muži - 1.miesto, č.17,24s

                                                   - ženy - 1.miesto, č.21,10s

                                 - Lipníky: - muži - 2x NP

                                 - Šar. Michaľany: - muži - 1.miesto, č.17,23s

                                                              - ženy - 1.miesto, č.21,32s

                                 - Olšavce: - muži - 2.miesto, č.15,76s

                                                  - ženy - 1.miesto, č.19,16s

                                 - Spiš. Sobota: - muži - 2.miesto, č.16,79s

                                                         - ženy - 1.miesto, č.20,89s

                                 - Ovčie: - muži - 1.miesto, č.16,36s

                                               - ženy - 1.miesto, č.22,67s

                                  - Raslavice: - muži - 2x NP

                                                      - ženy - 1.miesto, č.20,83s